އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ނުދައްކައި ތިބެވޭކަށް ނެތް!

މިއީ މީގެ 20 ނުވަތަ 30 އަހަރު ކުރިޔަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ކުޑަހުވަދޫއިން ފެންނަން ހުރި ތަރައްޤީގެ ކުރެހުމެއް ނޫނެވެ. އޭރުގެ މަގުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމާތޯއެވެ. އޭރުގައި މަގުތައް، މިހާރުހާ ފުޅަލެއްނޫނެވެ. ގިނަ މަގުތަކަކީ ހަނި މަގުތަކެވެ. މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާފައި ނެތެއްކަމަކު ސާފުވެފައި ހިތްގައިމެވެ. އޮމާނެވެ. ކުނީގެ އަސަރެއް ނުހުރެއެވެ. ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކޮންމެ ގެއެއްގެ މީހުން އެގެއެއްގެ މަގު ކުނިކަހައި ސާފުކުރަމުން ދިޔައީ ބަޔަކު އަންގައިފައި އޮތަތީއެއް ނޫނެވެ. ފަރުދީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

3 years ago