އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

މުސްލިމް ފަސް ގައުމެއްގެ ރައްޔަތުން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

މި ހުކުމާއެކު މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ލީބިޔާ، އިރާނު، ސޯމާލިއާ، ސީރިއާ އަދި ޔަމަނުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުން މަނާ ވާނެ އެވެ.

3 years ago

ތުރުކީގެ އިންތިހާބު އުރުދުޣާން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތުރުކީގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން ފުރަތަމަ ބުރުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

3 years ago

އިސްރާއީލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް: ބޮލީވިއާ

ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް އެތަކެއް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާ އިސްރާއީލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއްކަމަށް ބޮލީވިއާގެ ރައީސް އީވޯ މޮރާލޭސް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

3 years ago

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ކަޝްމީރަށް

އިންޑިއާގެ ކަޝްމީރު ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ އާއި ނިރުބަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަށް ރޯދަ މަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

3 years ago

އެމް.ޕީ އާމިރު އެކްސިޑެންޓްވެ ފަރުވާދެމުންދަނީ

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާމިރު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިފައިވަނީ އިއްޔަ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިފައިވަނީ 5:30 ކަންހާއިރުގައެވެ.

6 months ago