އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

މުސްލިމް ފަސް ގައުމެއްގެ ރައްޔަތުން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

މި ހުކުމާއެކު މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ލީބިޔާ، އިރާނު، ސޯމާލިއާ، ސީރިއާ އަދި ޔަމަނުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުން މަނާ ވާނެ އެވެ.

2 years ago

ތުރުކީގެ އިންތިހާބު އުރުދުޣާން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތުރުކީގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން ފުރަތަމަ ބުރުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

2 years ago

އިސްރާއީލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް: ބޮލީވިއާ

ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް އެތަކެއް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާ އިސްރާއީލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއްކަމަށް ބޮލީވިއާގެ ރައީސް އީވޯ މޮރާލޭސް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

2 years ago

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ކަޝްމީރަށް

އިންޑިއާގެ ކަޝްމީރު ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ އާއި ނިރުބަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަށް ރޯދަ މަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

2 years ago

ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފި

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިޤުރާރުވުމުގެ ދަރުބާރު މިޔަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ދަރުބާރު ބާއްވާފައިވަނީ ހެނދުނު 10 ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕަސް ލައިބްރަރީ ހޯލުގައެވެ. ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ޢާއްމުންނަށް ބައިބެރި ނުވެވޭގޮތަށް ބޭއްވުނު މިދަރުބާރު ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް ފޭސްބުކް ޕޭޖުންވަނީ ލައިވްކޮށް ދައްކާފައެވެ.

13 hours ago