އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

1 year ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

1 year ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

1 year ago

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގެ މާތްކަން

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައަކީ ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތްވެގެންވާ ދުވަސްތަކެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަނީ އަހަރުގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް މި ދުވަސްތައް މާތްކުރައްވާ މަތިވެރި ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެދުވަސްތަކުގައި ކުރެވޭ ޢަމަލުގެ ޘަވާބު އެތައްގުނައެއް އިތުރުވެގެންވެއެވެ.

6 months ago