އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ތިން ހަފުތާ ފަހުން ކުޑަހުވަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް

2 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. 


އެންމެ ފަހުން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރަށް އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިވަގުތުގައި ރަށުގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް 142 މީހަކު މިހާރު އެބަތިބި ކަމަށް މަޢުލުމާތުލިިބިއެވެ.


ރަށުން ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެއިން ރަށަށް އައިސް ޕީސީއާރު ހެދުމަށްފަހު ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު