އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

2 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

2 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

2 years ago

ފެނަކަ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބުރާންޗުގެ އިންޖީނެއް އޯވަރހޯލް ކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

6 months ago

ޔޫސުފް ޝާއިން

ފެނަކަ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބުރާންޗުގެ ފޭސް ބުކް ބޭޖުގައި ހާމަކޮއްފައި ވާގޮތުން މިވަގުތު އޯވަރހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ 648ކވ ގެ އިންޖީނެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަށަށް ކަރަންޓު ލިބުމަގައި އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމައްގަބޫލުކުރެއެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މި އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މުޅިންހެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ފެނަކަ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބުރާންޗަށް ނިސްބަތްވާ ކުޑަހުވަދޫގެ ބޭފުޅުންނެވެ.


 މިއީ ކުޑަހުވަދޫ އަކީ ފަންނުވެރި، ކިޔަވައިގެން ތިބި ކުޅަދާނަ ދަރިންތަކެއް ތިބި ރަށެށް ކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު