ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

3 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ގާއިމްކުރި އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިއަދު ޖައްސައިފިއެވެ.