ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފި

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވި 5 ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފިއެވެ.

5 months ago