ސިފައިންގެ ބަޑި މުބާރާތުން ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަހުމަދު ރަޝާދު އަން ވަނައެން

ސިފައިންގެ ބަޑި މުބާރާތުގެ އިންޑިވިޖުއަލް ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު ބަޑި ޖެހުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްގެ ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަހުމަދު ރަޝާދެވެ.

1 week ago