ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައި ބާވާ ގްރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައި ބާވާ ގްރުއާން މުބާރާތް "ވެސްޓް މެރެއިން އިންޓަރ ކްލާސް 1ވަނަ ގްރުއާން މުބާރާތް" މިއަދު ފަށައިފި

8 months ago