އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ޓްުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ޓްއަރިޒަމް އެންޑް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން" ގެ ޓީމް ދާލު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

މި މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހު ފެށި މިދަތުރުތަކުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްއަރިޒަމް އަބްދުﷲ މައުސޫމްއާއި ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

2 years ago