އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

3 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

3 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

3 years ago

ޝުކުރުވެރި ހިތެއްގެ ވެރިއަކަށްވަމާ!

އިސްލާމްދީން ދެކެފައިވާ، ބޮޑެތި އިމާމުން އަދި އިހުގެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންނާއި ޞާލިޙުންގެ ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތައް ކިޔާލުމުން އެނގިގެންދަނީ، އެބޭކަލުން އުޅުއްވާފައިވަނީ ވަރަށް އާދައިގެ ދިރިއުޅުއްވުމެއްގައިކަމެވެ.

7 months ago