ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

8 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ގާއިމްކުރި އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިއަދު ޖައްސައިފިއެވެ.