ދާލު އެއާޕޯޓް އާއްމުންނަށް ދައްކާލައިފި

9 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ދާލު، އެއާޕޯޓް ނިމި، އާއްމުންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ