އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ފަހު މެޗުގައި ކުޑަހުވަދޫ އަތުން މުލަކަށް މޮޅެއް

7 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަސްވަނަ ޒޯނުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު މުލައް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ފަސްވަނަ ޒޯންގެ ލީގު ބުރުގެ ފަހު މެޗު ކުޑަހުވަދުއާއި ވާދަކޮށް މުލައް ކާމިޔާބު ކުރީ 5-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުގައި މުލަކަށް ގޯލް ޖަހައިދިނީ ޒާހިދު އިބްރާހީމާއި ހުސައިން ނިޒާމް އަދި އަލީ މުހައްމަދުގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ހުސައިނާއި އިބްރާހީމް އަރީފެވެ. ކުޑަހުވަދޫގެ ދެގޯލް އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މުހައްމަދު އިސްމާއީލާއި އަހުމަދު ޝިނާޒެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މުލަކުގެ މުހައްމަދު ހުސައިނެވެ.

މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުތްއިރު ވެސް ކުޑަހުވަދޫން ވަނީ ލީގު ބުރުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. އަދި އިއްޔެ ބިލެތްދުއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފުލިދޫން ވަނީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު މިއަދުގެ މެޗަކީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް މުހިންމު މެޗެއް ނޫނެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ކުޑަހުވަދޫ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރީ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އެޓީމަށާއި ފުލިދުއަށް ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ކުޑަހުވަދުއަށް ކުރި ލިބެނީ ޖެހި ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ.

ފަސްވަނަ ޒޯންގެ ފައިނަލްގައި ކުޑަހުވަދޫ އާއި ފުލިދޫ ބައްދަލު ކުރާ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.


މަސްދަރު:އެމްވީފޯރި

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު