އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

5 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

5 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

5 years ago

މާލޭ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ޖުމައިލް ޖަމީލާ ވާދަކުރަނީ

5 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ނިމިގެން ދިޔަ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.


އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ ނިއުގެ ރިހާމް އަބްދުލްގަނީ (ބޮބީ) އާއި އީގަލްސްގެ ޖުމައިލް ޖަމީލާއި މާޒިޔާގެ ގޯލްކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފާއި ޓީސީގެ އައްޒާމް އަބްދުﷲ އަދި އީގަލްސްގެ ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ) އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި މިހާރު އެވޯޑްސްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރީ މާޒިޔާގެ ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) އެވެ.


ޖުމައިލްގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. އަދި މުސްތަގްބަލްގެ އުއްމީދުތައް ކާމިޔާބުވުމަކީ ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން އެދުމެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު