އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ޕީއެސްއެމްގެ މައިޗެނެލް ފޯކޭ ޗެނަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި.

6 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ޕީއެސްއެމްގެ ޓީވީ މައިޗެނެލް ފޯކޭ ޗެނަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފޯކޭ ކޮލިޓީގެ ޗެނަލެއް ތަޢާރަފްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޕީއެސްއެމުގެ “ޓީވީއެމް ފޯކޭ” ޗެނަލް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާޚިމް ޚަލީލެވެ.


ޓީވީއެމް ފޯކޭ ޗެނަލަކީ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް އެންމެ ކޮލިޓީކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމުން ލޯންޗްކުރި ޗެނަލެކެވެ. އަލްޓްރާ ހައިޑެފިނިޝަންކޮށް ނުވަތަ ފޯކޭ ކޮލިޓީގައި ވޯލްޑްކަޕްގެ ދިހަ މެޗެއް ފީފާއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނެއެވެ. މި ދިހަ މެޗުވެސް ޓީވީއެމްގެ ބެލުންތެރިންނަށް ފޯކޭ ކޮލިޓީގައި ޕީއެސްއެމުން ގެނެސްދޭނެއެވެ.


މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ޕީއެސްއެމުގެ މައި ޗެނަލް ޓީވީއެމްގެ ޚިދުމަތް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އެސްޑީ ކޮލިޓީގައި ގެނެސްދިނުމަށްފަހު އެޗްޑީ ކޮލިޓީއަށް ބަދަލްކުރީ މިދިޔަ އަހަރުކަމަށެވެ.


ޓީވީއެމްގެ ފޯކޭ ޗެނަލެއް ތައާރަފްކުރަން ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖުމަންޓުން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް އެންމެ ކޮލިޓީކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭންވެގެންކަމަށެވެ. ވޯލްޑްކަޕްގެ ޖުމްލަ 10 މެޗެއް ފޯކޭ ކޮލިޓީގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު ހަމަ އެކޮލިޓީގައި ޓީވީއެމްގެ އައު ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް ފެންނާނެކަމަށް އެމްޑީ ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.


“ފޯކޭ ޗެނަލެއް ގެނެސްދޭން މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވީހާވެސް ކޮލިޓީކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ފީފާއިން މި ނަގަނީ ޖުމްލަ 10 މެޗު ފޯކޭ ކޮލިޓީގައި. އަޅުގަނޑުމެން އެ ހުރިހާ މެޗެއް ޓީވީއެމް ފޯކޭ ޗެނަލުން ގެނެސްދޭނަން” އެމްޑީ ވިދާޅުވިއެވެ.


އެމްޑީ ވިދާޅުވީ ޕީއެސްއެމްގެ އަމާޒަކީ އާންމު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންއާއި ސޯސަލް މީޑިއަމާއި އެހެންހެން މީޑިއަމްތަކުގެ ތެރެއިން އާންމުނަށް ވީހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށެވެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު