ދ.އ.ތ.މ އާއި ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކުލާއި ބަންދަލުކުރާމެޗް ސަން ޓީވިން ލައިން ކުރަނީ

9 months ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މައިލޯ އިންޓަސަކޫލް ފުޓް މުބާރާތް 2017ގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ 8 ވަނަ މެޗް މިއަދު ހަވީރު ސަން ޓީވިން ލައިން ކުރާ ގޮތަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ. މި މެޗު އިންނާނީ ހަވީރު 16:00 ގައި ހެންވޭރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު