އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

މަންތާ އެއާ ގެ ދަތުރުތައް އޮކްޓޯބަރުމަހު ފަށަނީ

6 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ސީ ޕްލޭނާ އެކު، ރާއްޖޭގައި އަލަށް ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއްގެ ޚިދުމަތްފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ “މަންތާ އެއާ” ގެ ދަތުރުތައް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

މަންތާ އެއާގެ ދަތުރުތައް ފަށައިގަންނައިރު، ދަތުރުތައް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ދ. ކުޑަހުވަދުއަށާއި ރ. އިފުރު، ބ. ދަރަވަންދޫ އަދި ތ. ތިމަރަފުއްޓަށެވެ. އެގޮތުން އެ އަތޮޅުތަކުގެ 20 ރިސޯޓްތަކަށް އެ އެއާލައިނުން ފަތުރުވެރިން އުފުލާނެ ކަމަށް މަންތާ އެއާ އިން ބުނެއެވެ.

މަންތާ އޭވިއޭޝަންގެ ނަމުގައި ހެދި ކުންފުނިން ނިންމާފައި ވަނީ ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނައިރު ހަތަރު ސީ ޕްލޭން އަދި އޭޓީއާރު މަރުކާގެ 72 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތިން ބޯޓު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށެވެ.

މަންޓާ އެއާލައިން ހިންގާ ކުންފުނީގެ ސީއޯއޯ މުހައްމަދު ހަލީލް ވިދާޅުވީ މަންޓާ އެއާލައިން އުފެއްދީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދަތުރުކުރާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭތީ އެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން ފްލައިޓްތަކުގެ ޝީޓްތައް މަދުކުރާނަން. އެއީ ފަސެންޖަރުންނަށް ފަސޭހަ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ބިޒްނަސް ކްލާސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން.” މުހައްމަދު ހަލީލް ޓީޓީޖީ ނިއުސް އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

“މަންތާ އެއާ” ގެ ނަމުގައި އާ އެއާލައިނެއް އުފައްދަނީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކުންފުނި، ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ބައެއް ހިއްސާދާރުންނާއި ދާލު އެއާޕޯޓު އަދި ކަނޑިންމަ ރިސޯޓު ވެސް ހިންގާ ރިއޮލޯ އިންވެސްޓްމެންޓު ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެތެރޭގެ އުދުހުމުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ ސަރުކާރުގެ ވައިގެ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ އެއާ އެވެ. އަދި، ސީ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިތުރުން ޓީއެމްއޭ އިން ވެސް ދެމުން ގެންދެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު