އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

5 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

5 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

5 years ago

ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި

5 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މިއީ ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެބޮޑު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް ބޭއްވޭ ދުވަސްވަރުކަމުން މިމުބާރާތައްޓަކައި މުޅިދުނިޔެވެސް މިއޮތީ ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޤައުމުތައްވެސްމެއެވެ.


މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ޤައުމުގައިހިމެނޭ ކުދި ކުދި ޖަޒީރާރަށްތަކުގެ އަހުލުވެރިންވެސް ވަނީ މި ވޯލްޑްކަޕަށްޓަކައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ ފޯރީއާއި ޖޯޝްގައި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމްތައްވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަރަށްރަށުގައި ހަމަޖައްސާފައެވެ.


ކުޑަހުވަދޫގައި މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފޯރީގައި ބެލުމަށްޓަކައި ރަށުގެ އެކި ހިސާބުގައި ސްކުރީނުޖައި ވަނީ ތައްޔާރީތައްވެފައެވެ. މި ގޮތުން ފާހަގަ ކޮންލެވޭ 7 ތަނަކު ބޮޑު ސްކުރީން މެދުވެރި ކޮށް ވޯލްޑްކަޕް ބަލާލުމުގެ އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވެ އެވެ.


މި ފުޓް ބޯޅަ ފޯރީގައިވެސް އަޅުގަޑުމެންގެ އަމަލުތައް ބަންޓަންވާންވީ އިސްލާމް ދީނުގައި އައްގަވައިވާ ގޮތަށް ނަމާދު ތަށް ކުރެވޭގޮތަކަށެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ބަންގި ގޮވާވަގުތުން ފެށިގެން ނަމާދު ވަގުތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މެޗް ބަލަން ނުތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ

ގޮތުން ބޮޑު ސްކުރީނުތަކުން މެޗް ދެއްކުން 20 މިނިޓަށް މެދުކަޑާލުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ. މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ވެދާނެ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު