ފުލިދޫއާއި ބިލެންދޫ ބައްދަލުކުރާ މެޗު މިއަދު ހަވީރު

10 months ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން 5ގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފ. އަތޮޅުގެ ޗެންޕިއަން ބިލެންދޫ ދެކޮޅަށް ފުލިދޫ ޓީމު ނުކުންނާނެ އެވެ.


މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރާއިރު ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރު ވާނީ މިއަދުގެ މެޗުން މޮޅުވި ޓީމަކަށެވެ. އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލަށް ދާނީ ފުލިދު އެވެ.


ޒޯން 5 ގެ ހުރިހާ މެެޗެއްވެސް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބޯޅަދަނޑުގައި އެވެ. މި މެޗް ފެށުމަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު 15:50 ގައި އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު