އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ފުލިދޫއާއި ބިލެންދޫ ބައްދަލުކުރާ މެޗު މިއަދު ހަވީރު

7 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން 5ގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފ. އަތޮޅުގެ ޗެންޕިއަން ބިލެންދޫ ދެކޮޅަށް ފުލިދޫ ޓީމު ނުކުންނާނެ އެވެ.


މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރާއިރު ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރު ވާނީ މިއަދުގެ މެޗުން މޮޅުވި ޓީމަކަށެވެ. އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލަށް ދާނީ ފުލިދު އެވެ.


ޒޯން 5 ގެ ހުރިހާ މެެޗެއްވެސް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބޯޅަދަނޑުގައި އެވެ. މި މެޗް ފެށުމަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު 15:50 ގައި އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު