އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

އައިފޯނު 3ޖީ އެސް އަލުން ވިއްކަން ނިންމައިފި

6 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

އެޕަލްއިން ދެހާސް ނުވަވަނަ އަހަރު ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯނު 3ޖީ އެސް އަލުން ވިއްކަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ފޯނުތައް ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ، މީގެ ފޯނުތަކެއް ގުދަނަކުން ފެނިގެންނެވެ. 10 އަހަރު ފަހުން މި މޮޑެލްގެ އާ ފޯނުތަކެއް ވިއްކަން ނިންމާފައިވާއިރު، މި ފޯނު ގަންނަން ލިބޭނީ ސައުތު ކޮރެއާ އިންނެވެ.

ފޯނުތައް ވިއްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ފޯނެއްވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ވަކިވަކިން ޗެކް ކުރާނެއެވެ.

އޮރިޖިނަލް ޕެކޭޖިންގައި ވާ މި ފޯނުތައް ވިއްކާނީ 41 ޑޮލަރަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައިފޯނު 3ޖީއެސް ބާޒާރަށް ނެރެ ވިއްކީ 99 ޑޮލަރަށެވެ.

މިއީ އެދުވަސްވަރު އެޕަލް އިން ނެރުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ފޯނެވެ. މި ފޯނަކީ 23 މެގަޕިކްސެލްގެ އޮޓޯ ފޯކަސް ކެމެރާއެއް ހިމަނާފައިވާ ފޯނެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު