އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

1 year ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

1 year ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

1 year ago

ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައި ބާވާ ގްރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

2 years ago

އާދަމް ޙަނީފް

ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައި ބާވާ ގްރުއާން މުބާރާތް "ވެސްޓް މެރެއިން އިންޓަރ ކްލާސް 1ވަނަ ގްރުއާން މުބާރާތް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ޖުމްލަ 176 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައި 

ބޭވޭ ވާދަވެރި ގްރުއާން މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ކްލާސްތަކުން ބައިވެރި ކޮންފައިވަނީ އޮޑިޝަން އެން ބޭވުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ކިޔެވުމުގެ ކުރިން އެކުދިންނަށް ކޯޗިން ޕްރޮގްރާމް ތަކެން ހިންގިފައި ވެއެވެ.


ގްރުއާން ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާކޮށް ވާދަވެރި ރޫޙެއްގައި އަދި ރީތިކޮށް ގްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫޙް އިތުރުކުރުމަށް ބޭވޭ

 މި މުބާރާތް 3 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ދާނެވެ. މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ދަނީ 21 ، 22 އަދި 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މެންދުރު އަދި ހަވީރު އެވެ.

 

މި މުބާރަތް އަޑުއައްސަވާލެން ވުމަށް ހަމަ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒު އަށް ވަޑައިގަތުމަކީ

 އިންތިޒާމް ކުރަންވާ ފަރާތުގެ ވަރަން ބޮޑު އެދުމެކެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު