ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައި ބާވާ ގްރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

8 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައި ބާވާ ގްރުއާން މުބާރާތް "ވެސްޓް މެރެއިން އިންޓަރ ކްލާސް 1ވަނަ ގްރުއާން މުބާރާތް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ޖުމްލަ 176 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައި 

ބޭވޭ ވާދަވެރި ގްރުއާން މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ކްލާސްތަކުން ބައިވެރި ކޮންފައިވަނީ އޮޑިޝަން އެން ބޭވުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ކިޔެވުމުގެ ކުރިން އެކުދިންނަށް ކޯޗިން ޕްރޮގްރާމް ތަކެން ހިންގިފައި ވެއެވެ.


ގްރުއާން ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާކޮށް ވާދަވެރި ރޫޙެއްގައި އަދި ރީތިކޮށް ގްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫޙް އިތުރުކުރުމަށް ބޭވޭ

 މި މުބާރާތް 3 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ދާނެވެ. މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ދަނީ 21 ، 22 އަދި 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މެންދުރު އަދި ހަވީރު އެވެ.

 

މި މުބާރަތް އަޑުއައްސަވާލެން ވުމަށް ހަމަ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ދ އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒު އަށް ވަޑައިގަތުމަކީ

 އިންތިޒާމް ކުރަންވާ ފަރާތުގެ ވަރަން ބޮޑު އެދުމެކެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު