ޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސް ތަކެއް ކުރިޔަށް ދަނީ

8 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ގެނެސްދޭ ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ނަމުގައި އައްޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސްތަކެއް ދ ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.


މި ދަރުސްތައް އިންތިޒާމްކުރަނީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އާއި ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީއިން ނިވެ.  މިދަރުސްތައް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 13 ން 15 އަށް ކަމަށެވެ.


ކުޑަހުވަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކުރިއަށްދާ މިދަރުސްތައް ފެށޭނީ އަޞުރު ނަމާދުގެ ފަހުގައި ކަމަށާއި މިދަރުސްތައް ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްއިން ލައިވް ކުރަމުންގެންދާނެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު