އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެކޯޕަރޭޝަންގެ ޓީމެއް ދ އަތޮޅުގައި.

7 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެކޯޕަރޭޝަންގެ ވަފުދެއް ދ އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތަކެށް ހިންގައިފިއެވެ.

މިދަތުރަކީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްދާ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ.

މިދަތުރުގައި މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދ އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫއަށާއި އެރަށުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންގެ އިތުރުން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަޢާރަފް ކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ.

މިދަތުރުގައި އެއަތޮޅު މާއެނބޫދޫ، ހުޅުދެލީގައިވެސް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މިއަދު މައުލޫމާތު ދިނުން ކުރިއަށްދާނީ ބަނޑިދޫގައި ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިދަތުރުގެ އެންމެފަހު މަންޒިލަކީ ދ މީދޫއެވެ. މިރަށުގައިވެސް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިންއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން މީގެ ކުރިން ހއ އަދި ޅ އަތޮޅުގައިވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މިފަހަރުގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު