އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

5 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

5 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

5 years ago

ސިފައިންގެ ބަޑި މުބާރާތުން ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަހުމަދު ރަޝާދު އަން ވަނައެން

6 years ago

އާދަމް ޙަނީފް

މިމަހު ހަވަނަ ދުވަހު ގިރިފުށީ ޓްރޭނިން ސެންޓަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ބަޑި މުބާރާތުގެ އިންޑިވިޖުއަލް ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު ބަޑި ޖެހުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްގެ ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަހުމަދު ރަޝާދެވެ. ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަހުމަދު ރަޝާދު އަކީ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގޭ ބޭފުޅުކެވެ.


ސިފައިންގެ އަހަރީ ބަޑި މުބާރާތަކީ މޭޖާ އިނގިރޭސި އުމަރު މަނިކުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. އިނގިރޭސި ޢުމަރު މަނިކަކީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ، ސިފައިންގެ ބަޑިގުދަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ އޮފިސަރެކެވެ


ވަނަވަނައަށް ތައްޓާއި، މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަދި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދެވެ.

.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

ޝާކިރާ

މަރުހަބާ

6 years ago

ކުަޑަހުވަދޫ

ކޮލޯ އަކީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ފަރުވާތެރިކަމާ، އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް މީހެއް. ބަޑިޖެހުމުގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމާ ކްރިކެޓް ކުޅުމަށްވެސް މޮޅު ކޮލޯއަކީ ފިލޮޅު ބޭނުމަށް ވެސް ކުޅަދާނަ މަސްވެރިއެއްވެސްމެ. ސާބަހޭ ކޮލޯ ތިޔަ ހޯދި ވަނައަށް މުޅި ކުޑަހުވަދޫ ފަހުރުވެރިވަން މަރުހަބާ

6 years ago