އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

2 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ކުޑަހުވަދު ކައުންސިލް އަދި ހޭންޑް ބޯލް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ރަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕްގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.


21 ޖެނަވަރީ 2022 އިން 27 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޭމްޕް ހާއްސަ ކުރެވިފައި ވަނީ 15 އަހަރުން މަތީގެ ކަނބަލުންނަށެވެ.


ހޭންޑްބޯލްއަކީ މިހާރު ވެސް މަދުމަދުން ރަށުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅިވަރެކެވެ. 


މި ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ޖަނަވަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 23.59 ގެ ކުރިން ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްއިން ހިއްސާކޮންފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރުމަށް އެދިލައްވައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު