މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 5 ގެ ފައިނަލް މެޗް މިއަދު ހަވީރު

9 months ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 5 ގެ ޗެމްޕިއަން ހޮވުމަށް ކުޅޭ މެޗް މިއަދު ހަވީރު ކުޑަހުވަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބާއްވާއިރު ވީހާ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ހާޒިރުވުމަށް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކުޑަހުވަދޫ، ފުލިދޫ އެފްސީން އެދެފިއެވެ.

މެޗް ފެށުމަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15:50ގައި ކުޑަހުވަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 5 ގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ބަންދަލް ކުރިީ ކުޑަހުވަދޫ އާއި މުލަކެވެ.

މި މެޗް ސަން ޓީވިން ލައިން ކުރާނެ އެވެ.


  

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު