އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

2 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

2 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

2 years ago

ދ. ކުޑަހުވަދު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

7 months ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކު ހެލްތު މައުމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ރަށު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަށުގައި ހުރި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް މިއަދު 12:50 އިން ފެށިގެން ދެ ރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށް ރަށް ކަރަންޓީނު ކުރާ ކަމަށެވެ.


އެހެންކަމުން ރަށުގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކު އެޗްޕީއޭ އިން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ރަށުން ފޭބުމާއި، އެ އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ނެތި އެއްވެސް މީހަކު ރަށަށް އެރުން މަނާވާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.


ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ 31 ރަށެއްގައި އުޅޭއިރު، 15 ރިސޯޓަކުން 14 ފަތުރުވެރިއަކާއި 18 ސްޓާފުން ވަނީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު