އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

1 year ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

1 year ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

1 year ago

ރިއު ހޮޓެލް ރިސޯޓުން ކޮރޯނާއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފި

2 weeks ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ދ. ރިއު ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ނަގައިފިއެވެ.


މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި ބިދޭސީޢެއްގެ ގައިން ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެމީހާ ހޯމް އައިސޮލޭޝަނަށް އަދި އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައިސްފައިވާ ދިވެހިންތަކެއްގެ ގައިން މިބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ވަނީ ސާމްޕަލް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއިން އައި 5 މީހުންނާއި ލަންކާއިން އައި 2 ދިވެހިން ހިމެނެއެވެ.


އިންޑިއާއިން އައި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އަލާމާތް ފެނި ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު ޓްރިވެންޑްރަމްއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ދ. ކުޑަހުވަދޫންނާއި އއ. އުކުޅަހުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. އިންޑިއާގެ ކޮޗިންނަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ސ. ހިތަދޫންނާއި، ރ. ފައިނުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ދަތުރުކުރި މީހަކު މާލެއިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.


މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި މިބަލި ޖެހިފައިވަނީ ބިދޭސީންނަށެވެ. ޖުމްލަ 13 ފަރާތެއް ޕޮޒިޓީވްވެފައި ވާއިރު 8 ފަރާތަކީ ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައިސްފައިވާ ފަތުރުވެރިންނެވެ.


މި ބައްޔަށް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުކޮލު ފުސީގައި މިހާރު 25 މީހުންނާއި ހުޅޫލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި 27 މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު