އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

2 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

2 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

2 years ago

1.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަހުވަދޫ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

1 year ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

1.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދ. ކުޑަވަހުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް ހެދުމަށް އާކާ އިނަވެސްޓްމެންޓް އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.


މިއަދު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްއެވެ. އާކާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އެވެ.


ޕްރޮޖެކްޓަށް ގާތްގަނޑަކަށް 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާއިރު، މޯބަލައިޒޭޝަން މުއްދަތާ އެއްކޮށް 45 ދުވަސް ތެރޭ ސަބްބޭސް އަޅާ ނިންމަންޖެހެއެވެ.


ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ސަބްބޭސް އަޅާ ނިމުނުހާ އަވަހަށް ޓާފްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނިމިފައިވާ ދަނޑުތަކުގައި ކާޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު މި ފަސް އަހަރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ފީފާ އެޕްރޫވަލް 100 ދަނޑު ވަކި ވަކި ރަށްރަށުގައި އެޅުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު