އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ޝައިޚް އިލިޔާސްގެ ދަރުހެއް މިރޭ ދ ކުޑަހުވަދޫގައި

4 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ދ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އާއި ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން މިރޭ (27 ފެބުރުވަރީ 2020ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ) ދާލު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގޯތިތެރޭގައި އައްޝައިޚް އިލިޔާސް ހުސައިންގެ ދީނީ ދަރުހެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީ އިން މަޢުލޫމާތުދީފި އެވެ.

"ކާމިޔާބު ދެއްވާ ފަރާތަކީ ﷲ އެވެ." މިމަޢުޟޫއަށް އިންސާފު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް ފެށޭނީ މިރޭ 20:30 ގަ އެވެ.

އެހެންކަމުން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން މިދަރުސްގައި ބައިވެރިވުމަކީ މިދަރުސް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު