ދާލު އެއާޕޯޓް އާއްމުންނަށް ދައްކާލައިފި

6 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ދާލު، އެއާޕޯޓް ނިމި، އާއްމުންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ